Uplatnice za račune čuvajte godinu dana   Potraživanja za komunalije, telefon i struju zastarevaju za 12 meseci, pa se posle tog roka ne može podneti tužba za prinudnu naplatu Rešite se nepotrebnog smeća! Strah da će se neko komunalno preduzeće posle nekoliko godina setiti da mu  →