Kompjuterski kriminal Pojam        Različiti nazivi  se koriste za ovaj oblik kriminala: kompjuteriski kriminal,kompjuterske prevare, kompjuterske zlopotrebe, kriminal podržan koppjuterom, kriminal povezna kopijuterom . Sa razvojem informacionih tehnologija dolazi do burnog razvoja kompjuterskog  kriminala tako da on nije zaokružena pojmovna kategorija.  →