NOVA KRIVIČNA DELA OD 1. JUNA: proganjanje, polno uznemiranje…

Od 1. juna u srpskom zakonodavstvu počeće da se primenjuju nova krivična dela protiv života i tela, kao i polnih sloboda predviđena izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije koje su usvojene prošle godine Od 1. juna u srpskom zakonodavstvu počeće  →

Migranti u Srbiji, krijumčarenje ljudi

Migranti u Srbiji, krijumčarenje ljudi Proterani ratom, napuštajući svoje porodice i domove, odlazeći iz svoje države i ostavljajući sve, migranti u težnji i želji za boljim životom koji vide u evropskoj Uniji posle putovanja kroz Grčku i Makedoniju stižu na tlo Republike Srbije. Na korak od Mađarske, od Evropske  →

Krivična dela protiv izbornih prava, Povreda prava glasanja Član 155.

Krivična dela protiv izbornih prava, Povreda prava glasanja Član 155.   Krivična dela protiv izbornih prava prestavljaju posebnu grupu. To su u osnovi “izborna krivična dela” jer se njima ometa zakonito sprovodjenje izbora i glasanja o opozivu i referendumu. Ova krivična dela prestavljaju napad na slobode i prava čoveka i gradjanina, s  →

Kako da pokrenete krivični postupak

Kako da pokrenete krivični postupak Zanima vas pokretanje krivičnog postupka? Ovo je članak za vas. U zavisnosti od vrste izvršenog krivičnog dela krivični postupak se pokreće po predlogu oštećenog ili po privatnoj tužbi, ili pak podnošenjem odgovarajuće krivične prijave nadležnom javnom tužiocu. Pokretanje krivičnog postupka se odvija sledećim tokom:  →

Nasilje u porodici Član 194.

Nasilje u porodici  Član 194. Nasilje u porodici  Član 194. Nasilje u porodici ima dugu tradiciju kojoj su pogodovali patrijalni odnosi u porodici, zavisnost nekog člana porodice od drugog i još neki faktori. Krivično delo ima osnovni nekoliko težih i jedan poseban oblik. Radnja krivičnog  →

Razbojnička kradja Član 205.

Razbojnička kradja Član 205. Razbojnička kradja Krivično delo  razbojničke kradje prestavlja složno krivično delo sastavljeno iz kradje i prinude i stoga sadrži elemente ta dva kd. Radnja izvršenja sastoji se u upotrebi sile ili pretnje da će neposredno napasti na život ili telo u  →

Krivično delo ubijanja i mučenja životinja član 269

Krivično delo ubijanja i mučenja životinja član 269 Ovde se u stvari štiti čovek a ne životinja. Štite se osećanja koje čovek ima prema životinjama i njegova odgovornost koju on prema njima treba da ima. Iako je čovek u cilju svog opstanka prinudjen da ubija žvotinje on to  →

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Neovlašćeno držanje opojnih droga Krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga predviđeno je članom 246a Krivičnog zakonika (“Službeni glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009) i spada prema kriterijumu zaštitnog objekta u grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi. Kratak pregled zakonskog regulisanja ovog krivičnog  →

Krivično delo Nedavanje izdržavanja

Krivično delo Nedavanje izdržavanja Krivično delo Nedavanje izdržavanja predviđeno je članom 195 Krivičnog zakonika  (“Službeni glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009) i spada prema kriterijumu zaštitnog objekta u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Kratak pregled zakonskog regulisanja ovog krivičnog dela  →

Zastarelost u krivičnom pravu

Zastarelost u krivičnom pravu Zastarelost u krivičnom pravu predstavlja gubitak prava državnih organa da vode krivični postupak, izreknu i izvrše krivičnu sankciju prema učiniocu krivično dela, usled proteka određenog vremenskog perioda od izvršenja krivičnog dela. Naime, smatra se da je društveno neopravdano voditi postupak  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.