POSTUPAK U PARNICI ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI

POSTUPAK U PARNICI ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI U Porodičnom zakonu je regulisan i postupak za zaštitu od nasilja u porodici. Postupak je parnični. Međutim, moguće je da se mere za zaštitu od nasilja u porodici odrede i u okviru drugih postupaka. Tako postoji mogućnost njihovog određivanja u  →

Nasilje u porodici Član 194.

Nasilje u porodici  Član 194. Nasilje u porodici  Član 194. Nasilje u porodici ima dugu tradiciju kojoj su pogodovali patrijalni odnosi u porodici, zavisnost nekog člana porodice od drugog i još neki faktori. Krivično delo ima osnovni nekoliko težih i jedan poseban oblik. Radnja krivičnog  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.