Novi zakon: Evo kako ćete moći da plaćate samo pola kazne za saobraćajne prekršaje Novi zakon o prekršajima predviđa da policija uruči nalog kojim se izriče novčana kazna. Ako platite u roku od 8 dana imaćete 50% popusta, u suprotnom vas očekuje pun iznos, plus sudski troškovi Počinioci prekršaja će ubuduće uz prekršajni nalog  →