Ombudsman – zaštitnik građana Ombudsman – zaštitnik građana   Ombudsman je institucija pravnog sistema nastala u Švedskoj, 1809. Godine. Osnovni cilj ombudsmana je vršenje ustavne kontrole, i kontrolisanje rada državne uprave u cilju zaštite građana od lošeg, nezakonitog i protivzakonitog vršenja vlasti. Naša zemlja je  →