Odustanak tužioca od krivičnog gonjenja – Oportunitet  Odustanak tužioca od krivičnog gonjenja – Oportunitet Oportunitet je pravni institut koji na neki način predstavlja olakšanje za ceo pravosudni sistem, tačnije ima dvojaku ulogu. Gledano iz aspekta pravosuđa tu je da “rastereti” Sudove i smanji broj predmeta, a iz  →