Predhodno (preducijalno) pitanje   Pitanje koje nije pravnosnažno rešeno. Tiče se postojanja ili nepostojanja pravnog odnosa od uslovljavajućeg značaja za ishod parnice. Podobno je da bude glavni predmet drugog (parničnog, krivičnog, sudskog ili upravnog) postupka. U domaćem pravu termini predhodno, prejudicijelno i incidentno  →