ZAKON O MOBINGU – NEDOVOLJNA PRIMENA U PRAKSI

ZAKON O MOBINGU – NEDOVOLJNA PRIMENA U PRAKSI Zanimljivu sliku u vezi Zakona o mobingu daje statistika – naime, većina žrtava koje se odluče da prijave mobing jesu žene, a istovremeno, većinu žrtava i čine žene. Za to vreme, od 2010 kada je donet zakon, nije se mnogo  →

Mobing – Zlostavljanje na Radu

Mobing – Zlostavljanje na Radu Mobing je psihički ili neetički vid komunikacije koji potiče od jedne ili više osoba, sistemski je usmeren protiv pojedinca u bespomoćnoj ili nezaštićenoj poziciji, a koji se ne može osloboditi jer se postupci mobinga neprestano ponavljaju. Seksualno uznemiravanje, ignorisanje, ismejavanje, pretnje, zakidanje  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.