Pričinjena šteta i pokretanje postupka

Pitanje naknade štete je jedno od najkompleksnijih i mora se biti veoma oprezan prilikom podnošenja tužbe i vodjenja postupka. Klijent i advokat za naknadu štete moraju sagledati više pravno relevantnih činjenica pa se prema tome opredeliti i usmeriti pravne aktivnosti. Osnovni vidovi štete su zaista brojni pa postoji mogućnost naknade štete, izmedju ostalih vidova, za