Pravo stanovanja ovlašćuje svog imaoca da radi stanovanja upotrebljava tuđu stambenu zgradu ili njen deo namenjen za stanovanje. Imalac prava stanovanja nije ovlašćen da upotrebljava ostale delove nepokretnosti i pokretne stvari, izuzev kada su namenjeni za stanovanje ili imaju svojstvo  →