IZLUČNA TUŽBA

IZLUČNA TUŽBA Tužba radi neodopustivosti izvršenja na određenom predmetu izvršenja, podnosi se uvek protiv izvršnog poverioca u tom izvršnom postupku, a tužbom može biti obuhvaćen i izvršni dužnik u tom postupku, ako osporava pravo trećeg lica na predmetu izvršenja koje pravo sprečava izvršenje. Izlučna  →

KREDITI U ŠVAJCARCIMA: Banke će morati da vrate uzeti novac

KREDITI U ŠVAJCARCIMA: Banke će morati da vrate uzeti novac Donete još dve pravosnažne presude protiv banaka koje su jednostrano povećavale kamate na kredite u francima BEOGRAD – Udruženje bankarskih klijenata Efektiva saopštilo je da su u proteklih deset dana donete još dve pravosnažne presude protiv banaka koje su jednostrano  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.