Problem promene prebivališta mlt.deteta u slučajevima kada jedan roditelj ne dozvoljava promenu Prema Porodičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011, 6/2015) postoji dva načina vršenja roditeljskog prava. Prvi način je zajedničko vršenje roditeljskog prava. Naime prema čl.75 stav 2 Porodičnog zakona roditelji roditeljsko pravo vrše zajednički i sporazumno i kada ne  →