Beogradski advokati stupili danas u štrajk upozorenja

Beogradski advokati stupili su danas u petodnevni štrajk upozorenja, tokom kog neće zastupati stranke čak ni u hitnim predmetima, jer su nezadovoljni višestrukim povećanjem poreskih obaveza i traže od Ministarstva finansija da stavi van snage nova poreska rešenja koja se odnose na advokaturu. Predsednik Discplinskog suda i Advokatske komore Beograda (AKB) i jedan od organizatora