Sporazum o priznanju krivice za prekršaj

Prebrza vožnja, alkohol u krvi i bahatost u obilaženju bili su najčešći razlog zbog kog su vozači tražili sporazum s policijom. Priznanje: Najčešće potpisani sporazumi zbog preticanja, alkohola u krvi i prebrze vožnje. Od kada je, pre mesec dana, počela sa primenomnovina u Zakonu o prekršajima, policija je s vozačima sklopila 40 sporazuma o priznanju