Odustanak tužioca od krivičnog gonjenja – Oportunitet

 Odustanak tužioca od krivičnog gonjenja – Oportunitet Oportunitet je pravni institut koji na neki način predstavlja olakšanje za ceo pravosudni sistem, tačnije ima dvojaku ulogu. Gledano iz aspekta pravosuđa tu je da “rastereti” Sudove i smanji broj predmeta, a iz aspekta počinilaca krivičnih dela postoji da bi dotičnima pod određenim uslovima obezbedio obustavljanje daljeg krivičnog