Predhodno (preducijalno) pitanje

  Pitanje koje nije pravnosnažno rešeno. Tiče se postojanja ili nepostojanja pravnog odnosa od uslovljavajućeg značaja za ishod parnice. Podobno je da bude glavni predmet drugog (parničnog, krivičnog, sudskog ili upravnog) postupka. U domaćem pravu termini predhodno, prejudicijelno i incidentno pitanje koristi se kao sinonimi. Parnični sud samostalno rešava predhodno pitanje, bez obzira na to