ZAKON O MOBINGU – NEDOVOLJNA PRIMENA U PRAKSI

Zanimljivu sliku u vezi Zakona o mobingu daje statistika – naime, većina žrtava koje se odluče da prijave mobing jesu žene, a istovremeno, većinu žrtava i čine žene. Za to vreme, od 2010 kada je donet zakon, nije se mnogo odmaklo Za nešto više od tri godine, koliko u našo zemlji postoji Zakon o sprečavanju