Ugovor kojima se zasniva radni odnos

Ugovor o radu ZOR propisuje da se radni odnos zasniva ugovorom o radu, on je pravni osnov za zasnivanje radnog odnosa. Zaključuje ga zaposleni i poslodavac. Smatra se zaključenim kada ga potpišu zaposleni i direktor, odn preduzetnik ili zaposleni kog ovlasti dirrektor.Ugvor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku. Ako