Upravni postupak

Vaš advokat Vas može uspešno davati savete u svim postupcima koja pred  nadležanim organom uprave u kojom se odlučuje o nekom vašem pravu. U ovim postupcima učesnici ih mogu shvatiti kao bezazlene zbog toga sto nisu sudski, medjutim bez adekvatne pravne zaštite stranka u ovom postupku nije na adekavatan način zaštićena ako nema odgovarajuću pravnu podršku