Zabluda i vrste pravnih zabluda

Pojam zablude Zabluda je pogrešna predstava o stvarnosti. Ona se u svesti određenog lica ogleda u verovanju da je tačno ono što u stvari nije tačno ili obrnuto, u verovanju da je nešto netačno što je u stvari tačno. Pod zabludom se podrazumeva nesaglasnost između predstave koja se ima o jednoj činjenici i stvarnog stanja.