Dug za komunalije važi godinu dana!

U kojem roku, prema važećem zakonu, zastarevaju dugovi građana za komunalne usluge: O zastarelosti se sud ne izjašnjava, osim ako tuženi to ne zahteva Ukoliko je dug za struju iz januara 2014, on je sad već zastareo POTRAŽIVANjE naknade za isporučenu toplotnu i električnu energiju, gas, vodu, dimničarske usluge i održavanje čistoće zastareva u roku