NOVA KRIVIČNA DELA OD 1. JUNA: proganjanje, polno uznemiranje…

Od 1. juna u srpskom zakonodavstvu počeće da se primenjuju nova krivična dela protiv života i tela, kao i polnih sloboda predviđena izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije koje su usvojene prošle godine Od 1. juna u srpskom zakonodavstvu počeće  →

Kompjuterski kriminal

Kompjuterski kriminal Pojam        Različiti nazivi  se koriste za ovaj oblik kriminala: kompjuteriski kriminal,kompjuterske prevare, kompjuterske zlopotrebe, kriminal podržan koppjuterom, kriminal povezna kopijuterom . Sa razvojem informacionih tehnologija dolazi do burnog razvoja kompjuterskog  kriminala tako da on nije zaokružena pojmovna kategorija.  →

NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA čl.246

Pravo na zaštitu zdravlja je ustavno pravo svakog čoveka. Krivična dela koja se nalaze u grupi krivičnih dela protiv zdravlja ljudi su dela kojima se prouzrokuje opasnost za neodređeni ili veći broj lica. Tako, Krivični zakonik Republike Srbije u članu  →

Migranti u Srbiji, krijumčarenje ljudi

Migranti u Srbiji, krijumčarenje ljudi Proterani ratom, napuštajući svoje porodice i domove, odlazeći iz svoje države i ostavljajući sve, migranti u težnji i želji za boljim životom koji vide u evropskoj Uniji posle putovanja kroz Grčku i Makedoniju stižu na tlo Republike Srbije. Na korak od Mađarske, od Evropske  →

OVO SU NOVA KRIVIČNA DELA U SRBIJI: Za ovo će odsad da se ide na robiju!

Krivično će se odgovarati za prevaru u obavljanju privrednih delatnosti, proneveru, zloupotrebu zastupanja, zloupotrebu poslova upravljanja i nadzora, zloupotrebu u postupku privatizacije, primanje mita, davanje mita i prevaru u osiguranju Izmenama Krivičnog zakonika u Srbiji oštro će biti kažnjavana nova  →

Krivična dela za vreme vanrednog stanja

Krivična dela za vreme vanrednog stanja Nadležni bi trebalo da u ovakvim situacijama strože kažnjavaju učinioce i to, ako je moguće, na licu mesta, smatra kriminolog Zlatko Nikolić. Uporedo sa velikim brojem ljudi koji iskazuju neizmernu solidarnost i nesebično pomažu u spasavanju i zbrinjavanju žrtava poplava, nažalost ima  →

Nova izmena ZKP-prisluškivanje

Nova izmena ZKP-prisluškivanje Policija će ubuduće moći da prisluškuje osumnjičene za neko krivično delo samo po nalogu suda, a ne po nalogu javnog tužioca, pošto je Ustavni sud utvrdio da niko ne može da bude prisluškivan bez sudske odluke. Policija će ubuduće moći  →

Alternativna sankcija-kućni zatvor

Alternativna sankcija-kućni zatvor    Tehnološkim dostignućima današnjice, uz nadirući trend humanizacije i resocijalizacije krivičnih sankcija, implementirana je (i u naše pravo) alternativna sankcija – kazna zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje ili jednostavnije – kućni zatvor . Oksimoron „kućni zatvor“ može izgledati  →

Krivična dela protiv izbornih prava, Povreda prava glasanja Član 155.

Krivična dela protiv izbornih prava, Povreda prava glasanja Član 155.   Krivična dela protiv izbornih prava prestavljaju posebnu grupu. To su u osnovi “izborna krivična dela” jer se njima ometa zakonito sprovodjenje izbora i glasanja o opozivu i referendumu. Ova krivična dela prestavljaju napad na slobode i prava čoveka i gradjanina, s  →

Zaštićećeni svedoci

Zaštićećeni svedoci Naša zemlja ima više svedoka u predmetima organizovanog kriminala i ratnih zločina koji su u programu zaštite nego sve države bivše SFRJ zajedno, piše Politika.). Sa novim imenom, licem, identitetom, izmenjenom biografijom, obučeni da zauvek skrivaju svoju prošlost i da  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.