Naknada štete

Naknada steteVaš advokat vam daje  mogućnost da Vam se na adekvatan i zakonom propisan način nadokadi šteta koju ste pretrpeli po bilo kom osnovu ( naknada materijalne štete pred osiguravajuvajučim društvma) i organima vlasti, naknada nematerjalne štete pretrpljena po bilo kojem osnovu gde uz stručnu analizu sa stručnim licima iz predmetnih oblasti vršimo analizu komplatne situacije nastale povodom štetnog dogadjaja i opredeljujemo realne zahteve  koji su utemeljeni u pravilima struke.

Vaš advokat vame pre svega u ovim postupcima omogućuje besplatni pravni savet a potom i besplatnu analizu vaše štete i ukoliko za to ima potrebe preuzima dalje radnje u cilju što potupunije nakanade štete nastale povodom štetnog dogadjaja.