Beogradski advokati stupili danas u štrajk upozorenja Beogradski advokati stupili su danas u petodnevni štrajk upozorenja, tokom kog neće zastupati stranke čak ni u hitnim predmetima, jer su nezadovoljni višestrukim povećanjem poreskih obaveza i traže od Ministarstva finansija da stavi van snage nova poreska rešenja koja se  →