Licitacija prodajom

Licitacija prodajom   U slučaju da dužnik ne isplati dug do dana pravnosnažnosti rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje, a od dana izdavanja tog rešenja prođe rok od 30 dana, poverilac na osnovu tog rešenja može pristupiti prodaji hipotekovane nepokretnosti. Jedan od načina je  →

POSLOVNO PRAVNE INFORMACIJE NA INTERNETU

POSLOVNO PRAVNE INFORMACIJE NA INTERNETU   U Srbiji se u pravnom prometu nalazi veliki broj nelikvidnih i nesolventnih privrednih subjekata, što prestavlja veliki rizik u poslovanju. Zbog toga je potreban veliki oprez i provera solventnosti svakog potencijalnog poslovnog partnera radi donošenja pravilnih poslovnih odluka i  →

Prestanak Hipoteke

Prestanak Hipoteke Ispis hipoteke iz registra. Hipoteka prestaje ispisom iz registra nepokretnosti u koji je bila upisana, na zahtev dužnika, vlasnika ili poverioca, kad obezbedeno  potraživanje prestane na nacin dozvoljen zakonom. Ispis hipoteke na zahtev vlasnika, vrši se samo ako je dug  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.