Krivična dela protiv izbornih prava, Povreda prava glasanja Član 155.   Krivična dela protiv izbornih prava prestavljaju posebnu grupu. To su u osnovi “izborna krivična dela” jer se njima ometa zakonito sprovodjenje izbora i glasanja o opozivu i referendumu. Ova krivična dela prestavljaju napad na slobode i prava čoveka i gradjanina, s  →