Klazula zabrane konkurencije

Klazula zabrane konkurencije Klazula zabrane komkurencije može ali i ne mora biti ugovorena. Ugovara se tako da deluje u toku radnog odnosa ili u toku i po prestanku radnog odnosa. U oba slučaja ona obavezuje zaposlenog na lojalnost prema poslodavcu. Zabrana u toku  →

ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE-(EVIKCIJA)

ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE-(EVIKCIJA) POJAM I VRSTE EVIKCIJE Obaveza zaštite u slucaju evikcije odnosi se na zaštitu od pravnih nedostatka stvari. Evikcija prestavlja pravno uznemiravanje pribavioca stvari, tj uznemiravanje na osnovu nekog prava koje je postojalo pre pribavčiovog sticanja stvari, a kome on prilikom  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.