ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

Tužba za naknadu štete Ukoliko zbog nestručnog i nesavesnog lečenja ili bilo kojeg drugog nepropisnog postupka lekara i ostalih zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi (kršenje prava pacijenata, korupcija, neutvrđivanje uzroka smrti bliske osobe…) pretrpiš ma kakvu … Pročitaj više ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA