Ustavna žalba

Ustavna žalba je pravno sredstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sloboda zajamčenih Ustavu Republike Srbije. Ustava žalba može se izjaviti ako su kumulativno ispunjena tri uslova: da se izjavljuje protiv pojedinačnog akta ili … Pročitaj više Ustavna žalba

ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

Tužba za naknadu štete Ukoliko zbog nestručnog i nesavesnog lečenja ili bilo kojeg drugog nepropisnog postupka lekara i ostalih zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi (kršenje prava pacijenata, korupcija, neutvrđivanje uzroka smrti bliske osobe…) pretrpiš ma kakvu … Pročitaj više ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA