Kako do privatnog lekara – bez plaćanja!!!

Ukoliko duže od mesec dana čekate ne specijalistički pregled u domu zdravlja ili bolnici, imate pravo da isti pregled obavite u privatnoj klinici i to o trošku države. Naime, potrebno je samo da uzmete potvrdi da lekari nisu u stanju  →

Pravo na nužni deo

Pravo na nužni deo Pojmovi: Ostavilac – osoba koja je umrla i čija se imovina nasleđuje i raspravlja u ostavinskom postupku. Zaveštanje (testament) – pismena ili usmena ostaviočeva izjava kojom on raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti. Za razumevanje testamenta bitno je znati da se njime  →

POSLOVNO PRAVNE INFORMACIJE NA INTERNETU

POSLOVNO PRAVNE INFORMACIJE NA INTERNETU   U Srbiji se u pravnom prometu nalazi veliki broj nelikvidnih i nesolventnih privrednih subjekata, što prestavlja veliki rizik u poslovanju. Zbog toga je potreban veliki oprez i provera solventnosti svakog potencijalnog poslovnog partnera radi donošenja pravilnih poslovnih odluka i  →

Zaposleni će morati da rade četiri meseca duže do penzije

Zaposleni će morati da rade četiri meseca duže do penzije Do 2023. postepeno će se menjati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života i godina staža, ali način obračuna iznosa penzije ostaće isti OD 1. januara ove godine zaposleni u Srbiji će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom  →

Pravo preče kupovine

Pravo preče kupovine Suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da ga prethodno ponudi ostalim suvlasnicima, dok u slučaju kad ima više suvlasnika, prvenstvo u ostvarivanju prava preče kupovine ima suvlasnik sa većim suvlasničkim delom, a kada ima više  →

OTKRIVAMO: Da li BUSPLUS kontrolori imaju pravo da vas legitimišu i zadržavaju?

OTKRIVAMO: Da li BUSPLUS kontrolori imaju pravo da vas legitimišu i zadržavaju? Većina ljudi zapravo ne zna koja su njihova prava, pojedinci ih zbunjuju neproverenim informacijama i uopšte,  građanin ne zna kako da se ponaša kada dođe u neprijatnu situaciju sustreta sa kontrolorom u vozilu javnog prevoza ili komunalnim policajcem u vršenju  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.