Dejstvo neoverenog ugovora o prometu nepokretnosti

Ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u pisemnoj formi, a potpisi ugovarača overavaju se od strane suda. Ugovori koji nisu zaključeni na ovaj način ne proizvode pravno dejstvo, medjutim obzirom da je zbog velikog broja ovakvih ugovora koji po slovu zakona faktički ne bi trebali da proizvode pravno dejstvo, potrebe prakse su primorale zakonodavca za