Ustavna žalba

Ustavna žalba Ustavna žalba je pravno sredstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sloboda zajamčenih Ustavu Republike Srbije. Ustava žalba može se izjaviti ako su kumulativno ispunjena tri uslova: da se izjavljuje protiv pojedinačnog akta ili radnje državnog organa ili organizacije  →

Materijalna pomoć u Beogradu

Materijalna pomoć u Beogradu Ovaj poseban vid materijalne pomoći predviđen je Zakon o socijalnom staranju kao sredstvo za hitnu pomoć licima u stanju socijalne potrebe. Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa pružanje jednokratne novčane pomoći i pomoći u naturi kao vid podrške licima u stanju  →

Novi zakon: Evo kako ćete moći da plaćate samo pola kazne za saobraćajne prekršaje

Novi zakon: Evo kako ćete moći da plaćate samo pola kazne za saobraćajne prekršaje Novi zakon o prekršajima predviđa da policija uruči nalog kojim se izriče novčana kazna. Ako platite u roku od 8 dana imaćete 50% popusta, u suprotnom vas očekuje pun iznos, plus sudski troškovi Počinioci prekršaja će ubuduće uz prekršajni nalog  →

Zakon o legalizaciji objekta

Zakon o legalizaciji objekta Poslanici Republičkog parlamenta su u četvrtak 31.10.2013.god usvojili Zakon o legalizaciji objekata. Prvobitni  vladin predlog predviđao da se zakon odnosi samo na bespravne objekte izgrađene do 11. septembra 2009. godine za koje je zahtev za legalizaciju podnet do 11. marta 2010.  →

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA   Novi Zakon o prekršajima koji je usvojila Skupština Republike Srbije i koj će se primnjivati od 01.marta 2014.godine predvidja neke novine, međutim ono što nije izmenjeno u odnosu na stari zakon a što je bilo  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.