Pravo prolaza i ostale stvarne službenosti

Pravo prolaza i ostale stvarne službenosti   Da bi ste  se služili svojom nekretninom, ponekad je potrebno da se koristite susednu, na primer, da se prođe preko nečijeg zemljišta, da se  sprovede otpadne vode ili kišnicu, ili da zid građevine koja se  gradi da se  nasloni  →

ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA Tužba za naknadu štete Ukoliko zbog nestručnog i nesavesnog lečenja ili bilo kojeg drugog nepropisnog postupka lekara i ostalih zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi (kršenje prava pacijenata, korupcija, neutvrđivanje uzroka smrti bliske osobe…) pretrpiš ma kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu, možeš  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.