NEZAPOSLENI TUŽE BIRO

NEZAPOSLENI TUŽE BIRO Zakidanje od „crkavice” Nacionalna služba za zapošljavanje primenjuje pogrešan način obračuna zakidajući nezaposlenima od „crkavice“ koju primaju još koju hiljadarku, kažu sudske presude. Država i dalje ćuti iako je tužbi sve više. Više desetina hiljada građana Srbije uzvrpolji se oko  →

Evo kako da LEGALIZUJETE vaš NELEGALNO IZGRAĐENI OBJEKAT u samo ŠEST KORAKA

Nelegalne kuće, stanovi, garaže, lokali, mogu da se legalizuju podnošenjem zahteva u opštini na kojoj se sporni objekat nalazi Ukoliko još niste podneli zahtev za legalizaciju vašeg nelegalno izgrađenog objekta treba da znate da još uvek nije kasno. Novi Zakon  →

PUTOVANJE MALOLETNIH LICA PREKO GRANICE

PUTOVANJE MALOLETNIH LICA PREKO GRANICE Novi Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja, tako da sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeći pasoš. Procedura pripreme maloletnih lica za putovanje ukoliko deca putuju sama u inostranstvo potrebno  →

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Ugovor o doživotnom izdržavanju jedan je od najčešćih i najznačajnijih naslednopravnih ugovora u našem pravu. Regulisan je odredbama čl. 194. do 205. Zakona o nasleđivanju, kao ugovor kojim se primalac izdržavanja obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.