Lord Penzance, u sporu Hyde v. Hyde iz 1866. godine, u sudskoj odluci brak je definisao na sledeći način: “Ja smatram da bi brak, onako kako ga shvata hrišćanstvo, mogao biti definisan kao dobrovoljna zajednica jednog muškarca i jedne žene za ceo život, uz isključenje svih drugih.”

razlozi za razvod

Danas se svakodnevno pokreću brakorazvodne parnice, a prema članu 41. Porodičnog zakona, svaki supružnik ima pravo na razvod braka, ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvariti zajednica života supružnika.

U skladu sa Porodičnim zakonom, nesporno je, da se razvod po tužbi temelji na dva uzroka:

  • OZBILJNA I TRAJNA POREMEĆENOST BRAČNIH ODNOSA – to je takva poremećenost koja teško pogađa bračne odnose, dovodi do prekida komunikacije između supružnika i to u jednom vremenskom periodu za koji se svakako može reći da predstavlja duži vremenski period, odnosno da nije reč o periodima tzv. “bračnih kriza”, te da nema izgleda da će supružnici moći da prevaziđu sve okolnosti koje su dovele do poremećenosti bračnih odnosa.

 

Ukoliko bi govorili o postojanju običnih, kratkotrajnih svađa uzmeđu supružnika, ne bi bilo mesta razvodu braka, jer ne ostavljaju dublje tragove na sam brak i odnose između supružnika. Međutim, ako bi govorili o nepostojanju ljubavi između supružnika, svakako da bi mogli reći da se radi o osnovu po kojem brak jeste moguće razvesti. Upravo nepostojanje ljubavi može da se klasifikuje kao razlog koji dovodi do ozbiljne i trajne poremećenosti bračnih odnosa. Bez ljubavi nema razloga za održavanje braka čak ni formalno, a s obzirom na to da se u jednom takvom braku ne bi moglo govoriti ni o interesima supružnika, ni porodice, ni društva. Na ovo ukazuju i sudske odluke u našoj pravnoj praksi.

 

  • OBJEKTIVNA NEMOGUĆNOST OSTVARENJA ZAJEDNICE ŽIVOTA SUPRUŽNIKA – takav je uzrok za razvod braka pod koji bi se mogle podvesti različite okolnosti, počevši od nepostojanja duhovne i materijalne zajednice života pa sve do ozbiljnih povreda bračne dužnosti. Takođe, ovde se može govoriti o postojanju niza međusobno povezanih uzroka koji narušavaju zajednicu života između supružnika i koji prosto proizlaze iz životne stvarnosti.

Iako važeći Porodični zakon ne sadrži posebno koje su to okolnosti koje dovode do nemogućnost ostvarenja zajedničkog života supružnika, ranija sudska praksa se mnogo izjašnjavala na tu temu, pa su recimo, mnoge presude za razvod braka donete po osnovu postojanja duševne bolesti jednog supružnika, a upravo zbog toga što takvo stanje supružnika onemogućava ostvarenje zajednice života kao jedne od svrha zbog kojih postoji ustanova braka.

 

Nakon podnošenja tužbe za razvod braka, sud će pokušati da pomiri supružnike na posebnom ročištu koje se održava pred predsednikom veća bez prisustva punomoćnika advokata. Sud će nastojati da pomogne supružnicima da prevaziđu nesporazume i sačuvaju brak.

Osim suda, postupak mirenja može sprovesti i organ starateljstva kao i svaka specijalizovana ustanova za za posredovanje, a koja raspolaže kapacitetima koji poseduju odgovarajuća stručna znanja iz različitih oblasti.

 

Dalji postupak zavisi od volje supružnika i njihove sposobnosti da prevaziđu nastale probleme.

Ukoliko dođe do mirenja, tužba će se smatrati povučenom i brak će i dalje ostati ono što je lord Penzance istakao – dobrovoljna zajednica života muškarca i žene, za ceo život, uz isključenje svih drugih.

Ukoliko postupak mirenja ne uspe, uslediće ročište na kojem uz pomoć punomoćnika advokata, koji zastupaju supružnike, treba postići nagodbu oko podele zajedničke imovine i vršenja roditeljskog prava.

 

Na kraju krajeva, kao što je Hičkok rekao: ” Ljubav je partija karata gde svi varaju. Muškarci da bi dobili, a žene da ne bi izgubile. “

Poslao: Dzeronimo

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:

 

Previous postMigranti u Srbiji, krijumčarenje ljudi Next postNEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA čl.246
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.