NOVI PORODIČNI ZAKON U zatvor za šamar ili prut Srbija ove godine dobija novi Porodični zakon (važeći zakon), koji zabranjuje fizičko kažnjavanje dece. Roditelji koji ne mogu da se uzdrže od pruta moraće na obuku, a moguća i krivična odgovornost. Vaspitavanje dece batinama do kraja ove godine biće ne samo zabranjeno,  →