Naplata u vrtićima: Nekim roditeljima odšteta 3.000 evra!

Naplata u vrtićima: Nekim roditeljima odšteta 3.000 evra! Zaštitnik građana tvrdi da je cena vrtića bila nezakonita od 2010. do 2014. godine. Saša Janković gradskoj upravi preporučio da “nađe način da se umanje posledice propusta” AKO bi Gradska uprava poslušala preporuku zaštitnika građana, koji je potvrdio da su  →

Kako da naplatite potraživanja

Kako da naplatite potraživanja Problem sa kojim se susreću brojni privrednici, naročito vlasnici malih i srednjih preduzeća, leži u činjenici spore naplate dospelih potraživanja od dužnika. Naravno, praksa i zahtevi modernog preduzetništva, veoma često, sprečavaju privrednike, da svoja potraživanja naplate sudskim putem, jer bi  →

Da li je moguce naplatiti štetu od elementarnih nepogoda

Da li je moguce naplatiti štetu od elementarnih nepogoda Da li je moguce naplatiti štetu od elementarnih nepogoda gde spadaju poplave, zemljotresi.. Moguce je naplatitii štetu koja je nastupila, obaveza drzave je da nadoknadi štetu koja je nastuplia u elementarnim nepogodama. Neophodno je da Vlada utvrdila da je nastuplila  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.