Potraživanje zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

Potraživanje zaposlenih u slučaju stečajnog postupka Poverioci stečajnog dužnika ostvvaruju svoja potraživanja u stečajnom postupku. To važi i za potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa, koja se. kao i sve druga, moraju prijaviti stečajnom sudu u roku od 60dana, kako to predvidja Zakon o stečaju. Ali za  →

Zaposleni će morati da rade četiri meseca duže do penzije

Zaposleni će morati da rade četiri meseca duže do penzije Do 2023. postepeno će se menjati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života i godina staža, ali način obračuna iznosa penzije ostaće isti OD 1. januara ove godine zaposleni u Srbiji će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.