SVE O ALIMENTACIJI: Šta kaže zakon, kakve se prevare dešavaju i kako da ih izbegnete!

SVE O ALIMENTACIJI: Šta kaže zakon, kakve se prevare dešavaju i kako da ih izbegnete! Svesni da će se razvesti, pre nego što su tuženi za alimentaciju, mnogi sakriju pokretnine i nekretnine, kao i novčane dohotke kako ne bi na sudu “iskrsli” kao novčana osnovica za određivanje alimentacije Zvanični stav zakona kada je u pitanju  →

Razvod i razlozi za razvod braka

Lord Penzance, u sporu Hyde v. Hyde iz 1866. godine, u sudskoj odluci brak je definisao na sledeći način: “Ja smatram da bi brak, onako kako ga shvata hrišćanstvo, mogao biti definisan kao dobrovoljna zajednica jednog muškarca i jedne žene  →

POSTUPAK U PARNICI ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI

POSTUPAK U PARNICI ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI U Porodičnom zakonu je regulisan i postupak za zaštitu od nasilja u porodici. Postupak je parnični. Međutim, moguće je da se mere za zaštitu od nasilja u porodici odrede i u okviru drugih postupaka. Tako postoji mogućnost njihovog određivanja u  →

ODGOVORNOST SUPRUŽNIKA ZA OBAVEZE PREMA TREĆIM LICIMA

ODGOVORNOST SUPRUŽNIKA ZA OBAVEZE PREMA TREĆIM LICIMA Supružnici mogu preuzimati obaveze prema trećim licima pre zaključenog braka ili u samom braku. Za neke od tih obaveza oni odgovaraju pojedinačno, a za druge solidarno. Pojedinačna odgovornost postoji za lične obaveze supružnika, bez obzira da li su preuzete pre  →

Problem promene prebivališta mlt.deteta u slučajevima kada jedan roditelj ne dozvoljava promenu

Problem promene prebivališta mlt.deteta u slučajevima kada jedan roditelj ne dozvoljava promenu Prema Porodičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011, 6/2015) postoji dva načina vršenja roditeljskog prava. Prvi način je zajedničko vršenje roditeljskog prava. Naime prema čl.75 stav 2 Porodičnog zakona roditelji roditeljsko pravo vrše zajednički i sporazumno i kada ne  →

PUTOVANJE MALOLETNIH LICA PREKO GRANICE

PUTOVANJE MALOLETNIH LICA PREKO GRANICE Novi Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja, tako da sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeći pasoš. Procedura pripreme maloletnih lica za putovanje ukoliko deca putuju sama u inostranstvo potrebno  →

Veridba

Veridba Veridba je sporazum dva lica različitog pola da će zaključiti brak. Ona uvek predhodi zaključenju braka,ali je novo formalnosti različit. Saglasnost za zaključenje braka je rezultat ovog predhodnog odgovora. bez obzira na način nastanka veridbe, njen karakter je privremen. Ona  →

NOVI PORODIČNI ZAKON U zatvor za šamar ili prut

NOVI PORODIČNI ZAKON U zatvor za šamar ili prut Srbija ove godine dobija novi Porodični zakon (važeći zakon), koji zabranjuje fizičko kažnjavanje dece. Roditelji koji ne mogu da se uzdrže od pruta moraće na obuku, a moguća i krivična odgovornost. Vaspitavanje dece batinama do kraja ove godine biće ne samo zabranjeno,  →

BRAKORAZVODNA PARNICA I LJUBIMCI: Ko dobija psa na sudu?

BRAKORAZVODNA PARNICA I LJUBIMCI: Ko dobija psa na sudu?     Razvod je uvek ružna stvar, čak i onda kada je sporazumni. Kraj braka na ovaj način često ume da izazove puno stresa, a (bivši) supružnici ponekad ne biraju sredstva da dođu do svojih ciljeva. Pored njih, najviše pate  →

Kako napraviti predbračni ugovor

Kako napraviti predbračni ugovor Kako napraviti predbračni ugovor U pravnom životu se ovaj ugovor u stvari zove bračni ugovor. Ovim ugovorom budući supružnici uređuju imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini. Ugovor mora biti zaključen u pismenoj formi i mora biti overen od strane sudije. 1) Kada zakažete venčanje u  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.