Ugovor kojima se zasniva radni odnos

Ugovor o radu ZOR propisuje da se radni odnos zasniva ugovorom o radu, on je pravni osnov za zasnivanje radnog odnosa. Zaključuje ga zaposleni i poslodavac. Smatra se zaključenim kada ga potpišu zaposleni i direktor, odn preduzetnik ili zaposleni kog  →

Ugovor kojima se ne zasniva radni odnos

Ugovor kojima se ne zasniva radni odnos Rad van radnog odnosa: ugovor o privremenim i povremenim poslovima ugovor o delu ugovor o zastupanju ili posredovanju ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju ugovor o dopunskom radu ugovor o angažovanju direktora Ugovor o privremenim i povremenim poslovima Poslodavac može  →

Potraživanje zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

Potraživanje zaposlenih u slučaju stečajnog postupka Poverioci stečajnog dužnika ostvvaruju svoja potraživanja u stečajnom postupku. To važi i za potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa, koja se. kao i sve druga, moraju prijaviti stečajnom sudu u roku od 60dana, kako to predvidja Zakon o stečaju. Ali za  →

Klazula zabrane konkurencije

Klazula zabrane konkurencije Klazula zabrane komkurencije može ali i ne mora biti ugovorena. Ugovara se tako da deluje u toku radnog odnosa ili u toku i po prestanku radnog odnosa. U oba slučaja ona obavezuje zaposlenog na lojalnost prema poslodavcu. Zabrana u toku  →

Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad

U postupku se ostvaruje izvršenje na osnovu izvršne isprave kojom je poslodavac dužan da vrati zaposlenog na rad ili da ga rasporedi na drugo odgovarajuće mesto. POKRETANJE POSTUPKA, NADLEŽNOST Postupak se pokreće predlogom koji se podnosi u roku od 60  →

Ugovor o delu

Poslodavac može da angažuje radnika po ugovoru o delu da mu on samostalno napravi ili popravi neku stvar ili obavi neki fizički ili intelektualni posao, ali samo za poslove koji su van delatnosti poslodavca. To znači da preduzeće koje se  →

ZAKON O RADU: Od sada samo izvršni postupak za neisplaćenu zaradu…

Podaci Unije poslodavaca Srbije pokazuju da je u prvom tromesečju ove godine samo oko 40 odsto poslodavaca na vreme isplaćivalo zarade radnicima, a nadležni smatraju da će to biti prevaziđeno izmenjenim Zakonom o radu, koji potpisuje da zaposleni u izvršnom  →

Šta sve donose izmene zakona o radu i PIO?

Vlada Srbije juče je usvojila izmene zakona o radu i PIO. Parlament će od utorka početi proces njihovog usvajanja, a očekuje se da budu doneti u četvrtak. ŠTA SE MENJA U ZAKONU O RADU:  – Pravo na naknadu po osnovu  →

Otpremnine i druge novine Zakona o radu

Sindikati nezadovoljni nekim rešenjima u predlogu Zakona o radu. Odredba da se ne plaća smenski rad najviše bode oči . Sindikati najavljuju štrajk zbog zakona o radu. Prošireno dejstvo kolektivnog ugovora, kako saznaju „Novosti“, izbrisano je iz Nacrta zakona o radu.  →

Uslovi za dobijanje porodične penzije

Uslovi za dobijanje porodične penzije Uslovi za dobijanje porodične penzije u Srbijisve rigorozniji. Nevenčane supruge i deca koja se zaposle nemaju pravo na primanja. Ukoliko dobiju bilo kakav posao, bio on i honorarni, deca će izgubiti pravo na porodičnu penziju. Tako će zarad nesigurne crkavice, ostati  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.