Pravna podrška pravnim licima

Vaš advokat vam može pomoći u davanju saveta svim zastupanjima i poslovima pred Agencijom za privredne registre, što podrazumeva osnivanje raznih oblika privrednih društva samostalnih delatnosti kao i sve vrste promena koje mogu nastupiti u radu svakog pravnog lica. Nakon besplatnih konsultacija sa vašim advokatom vi imate mogućnost da imajući u vidu sve pravne aspekte