Pravo preče kupovine

pravo preče kupovineSuvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da ga prethodno ponudi ostalim suvlasnicima, dok u slučaju kad ima više suvlasnika, prvenstvo u ostvarivanju prava preče kupovine ima suvlasnik sa većim suvlasničkim delom, a kada ima više suvlasnika koji bi imali pravo preče kupovine i po ovom osnovu, suvlasnik nepokretnosti ima pravo da sam odluči kome će od njih prodati svoj deo nepokretnosti
Pravo preče kupovine je pravo da pre nego što se proda deo stana ili zemljište da se prvo ponudi suvlasnicima ili prvim komšijama.
Pravo preče kupovine se pojavljuje u Zakonu o prometu nepokretnosti i Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. Gde su 2 ili više lica vlasnici jedne nepokretnosti. Pravo preče kupovine se pojavljuje i na obradivim parcelama gde se to pravo preče kupovine nudi komšijama prvo na prodaju.
Vlasnik koji namerava da proda poljoprivredno zemljište, dužan je da ga prethodno ponudi vlasniku susednog poljoprivrednog zemljišta, dok u slučaju da ima više vlasnika susednog zemljišta čije se poljoprivredno zemljište graniči sa poljoprivrednim zemljištem prodavca, prvenstvo u ostvarivanju prava preče kupovine ima vlasnik susednog zemljišta čije se poljoprivredno zemljište pretežnim delom graniči sa zemljištem prodavca, a ako ima više vlasnika susednog zemljišta čije se poljoprivredno zemljište pretežnim delom graniči sa zemljištem prodavca, a granične linije su jednake, prednost između njih ima vlasnik susednog zemljišta čija je površina najveća.

Ukoliko neki vlasnik ili suvlasnik želi da proda nepokretnost on prvo mora da ponudi suvlasnicima ili komšijama. On to čini pisanim putem i najbolje da pošalje putem dostavnice, gde će u slučaju spora imati dokaz na sudu. Rok za izjašnjavanje suvlasnika je 15 dana i on posle tog roka može da proda.
Ukoliko se prekrši pravo preče kupovine odnosno ne ponudi se prvo suvlasnicima, suvlasnik kome je povredjeno pravo preče kupovine može da ostvari pravo prekupa. Odnosno da pokrene sudski postupak i da traži poništaj ugovora koji je sklopljen i da on stekne pravo kao što je u ugovoru!
Postoje rok kada može da traži pravo prekupa. Prvi rok je subjektivni o in iznosi 30 dana, od saznanjaza  ugovor a drugi je objektivni i on je godinu dana od sklopljenog ugovora! Posle isteka ovih rokova ne moze da se traži pravo prekupa!

SAVET: ako ste suvlasnik nekretnine ili vlasnik poljoprivrednog zemljišta i želite da prodate svoju nepokretnost ili njen deo, dobro se raspitajte o pravnim regulativama da se kasnije ne biste provlačili po sudovima i uzalud gubili vreme i novac. A i kupci treba da budu obazrivi, da im se ne bi desilo da ubrzo  po predaji novca shvate da nepokretnost nije u njihovom vlasništvu.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: