O nama

besplatna pravna pomocUdruženje “Vaš advokat” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano pre svega radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći i zaštite, promocije i unapredjenja ljudskih prava i sloboda.

Motiv za naše osnivanje je potreba “običnog gradjanina” na pristup pravdi koja mu je nedostupna, obzirom da besplatne pravne pomoći u našoj zemlji gotovo da nema. Nedostatak besplatne pravne pomoći uzrokuje da osnovna ljudska prava budu neostvarena ili ugrožena.

Udruženje “Vaš advokat” je osnovano sa ciljem da putem besplatne pravne pomoći damo svoj doprinos u rešavanju životnih problema gradjana i zaštiti i promociji ljudskih prava.

Besplatna pravna pomoć se može dobiti na dva načina: neko Vam može dati pravni savet ili Vas može besplatno zastupati na sudu. Mi želimo da Vam damo kompetentan pravni savet.

Kakva može biti besplatna pravna pomoć – odnosno šta može Vaš advokat da uradi za Vas:

  • Da Vam kaže kojoj instituciji treba da se obratite kako bi ostvarili neko svoje pravo,
  • Da vam objasni koje mogu biti posledice ako želite da pokrenete neki postupak ili posledice postupka pokrenutog protiv Vas,
  • Popuni formular ili pomogne u pisanju prigovora, izjava, zahteva, molbi ili predloga za rešavanje spora u vanparničnom postupku,
  • Pomogne u pisanju tužbi, protivtužbi, odgovora na tužbu ili žalbu u vidu saveta.

 

Pošaljite nam Vaš pravni problem a mi ćemo u najkraćem roku odgovoriti ili dodjite na besplatne pravne konsultacije kod nas u kancelariji!