VANREDNO STANJE KORONA VIRUS

Predsednik Republike objavio je juče odluku o proglašenju vanrednog stanja usled opasnosti od širenja zaraze korona virusom. Zajedno sa odlukom najavio je i određene mere koje podrazumevaju uvođenje vanrednog stanja. Ove mere podrazumevaju raspuštanje škola, vrtića, fakulteta, kao i sportskih aktivnosti. Najavljena je i kazna do 3 godine zatvora (ili novčana kazna) za lica koja prekrše odluku o izolaciji, kao i obavezan karantin za državljane Srbije koji dolaze iz inostranstva u trajanju od 14 dana. Detalje mera koje će biti preduzete, znaćemo tek kada bude objavljena Uredba Vlade Republike Srbije koja propisuje navedene mere.

vanredno stanje korona
vanredno stanje korona

Definicija Vanrednog stanja:

Vanredno stanje regulisano je Ustavom kao posebna okolnost u kojoj ”javna opasnost ugrožava opstanak države i građana”. Zakon o odbrani (“Sl. glasnik RS”, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – dr. zakon, 104/2009 – dr. zakon, 10/2015 i 36/2018) sadrži precizniju definiciju Vanrednog stanja:

 

Vanredno stanje je stanje javne opasnosti u kojem je ugrožen opstanak države ili građana, a posledica je vojnih ili nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti.

 

Nevojni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti su: terorizam, organizovani kriminal, korupcija, elementarne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesreće i opasnost.

Odredbe člana 2. stav1. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), koje govore o značenju pojmova, propisuju da se pandemija smatra elementarnom nepogodom.

Uvođenje Vanrednog stanja šta to znači za građane

Svrha uvođenja Vanrednog stanja je da se uvedu mere odstupanja od određenih ljudskih i manjinskih prava. Ova prava su zajemčena najvišim aktom u državi a to je Ustav RS, pa je i uvođenje Vanrednog stanja predviđeno Ustavom kao jedini izuzetak od ustavne garancije određenih prava.

Situacije koje dovode do Vanrednog stanja diktiraju koja će prava biti ograničena.

Bez obzira na situacije koje dovode do Vanrednog stanja, postoje određena prava koja ne mogu nikada da budu ograničena, to su:

 

 1. Pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti
 2. Pravo na život
 3. Pravo na fizički i psihički integritet ličnosti
 4. Zabrana ropstva i prinudnog rada
 5. Prava vezana za postupanje s licem lišenim slobode (uvažavanje dostojanstva ličnosti, zabrana nasilja i iznuđivanja iskaza)
 6. Pravo na pravično suđenje
 7. Pravo na pravnu sigurnost u kaznenom pravu (pretpostavka nevinosti, nema kazne za delo koje u momentu kada je učinjeno nije bilo krivično delo, nema retroaktivne primene krivičnog zakona, osim ako je to povoljnije za učinioca…)
 8. Pravo na pravnu ličnost
 9. Pravo na državljanstvo
 10. Sloboda misli, savesti i veroispovesti
 11. Prigovor savesti
 12. Sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti
 13. Zabrana izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje
 14. Pravo na zaključenje braka i ravnopravnost supružnika
 15. Sloboda odlučivanja o rađanju
 16. Prava deteta
 17. Zabrana nasilne asimilacije

 

Prava koja nisu navedena mogu da budu ograničena, ali moraju da budu jasno navedena, to su: pravo na slobodu i bezbednost, dopunska prava u slučaju lišenja slobode bez odluke suda, prava koja su vezana za pritvor, trajanje pritvora, jednaku zaštitu prava i pravno sredstvo, slobodu kretanja, nepovredivost stana, tajnost pisama i drugih sredstava opštenja, zaštitu podataka o ličnosti, slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu medija, pravo na obaveštenost, slobodu okupljanja, slobodu udruživanja i druga prava garantovana Ustavom Srbije koja nisu izričito isključena od mogućnosti ograničenja.

 

Ko može da proglasi vanredno stanje?

Vanredno stanje može da proglasi Narodna skupštine Republike Srbije.

Kada Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade.

Ukoliko Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike.

U situaciji da Narodna skupština nije donela odluku o uvođenju vanrednog stanja, Skupština ovu odluku potvrđuje u roku od 48 sati od donošenja ili prvom prilikom kada bude bila u mogućnosti da se sastane, što važi i za mere kojima se ograničavaju pojedina ljudska prava.

Trajanje Vanrednog stanja

Vanredno stanje može da traje najduže do 90 dana, ali može da bude produženo za još 90 dana odlukom većine od ukupnog broja narodnih poslanika za šta je potrebna je apsolutna većina prilikom glasanja. Ustav ne daje odgovor na pitanje šta se dešava ukoliko u roku od 90 dana Skupština nije mogla da se sastane i da li je tada moguće produžiti vanredno stanje za još 90 dana odlukom drugih državnih organa.