Domaće dugove rešava Sud u Strazburu

Evropska kuća pravde donela 146 presuda u odnosu na Srbiju, od kojih dve prošle nedelje. Problem predugi postupci. Isplaćeno oko 630 miliona dinara odštete

strazbur tužba

EVROPSKI sud za ljudska prava u Strazburu doneo je do sada u odnosu na Srbiju 146 presuda, od kojih poslednje dve na štetu naše države, prošle nedelje. Reč je o slučajevima “Vukosavljević protiv Srbije” i “MAK Čačak d.o.o. i drugi protiv Srbije”. Zaposleni u preduzećima sa većinskim društvenim kapitalom (Holding kompanije “Komgrap” i “Čačak”) žalili su se zbog neizvršenja domaćih sudskih odluka donetih protiv preduzeća koja su im ostala dužna.

Kako objašnjavaju u Državnom pravobranilaštvu, koje zastupa Srbiju u Strazburu, Evropski sud je, pozivajući se na praksu iz ranijih predmeta “Kačapor i drugi protiv Srbije” i “Crnišanin i drugi protiv Srbije”, konstatovao da je često utvrđivao povrede prava na suđenje u razumnom roku i prava na imovinu u predmetima koji pokreću pitanja slična kao u ova dva slučaja.

– Oslanjajući se na svoju dobro ustanovljenu praksu, Evropski sud je i u ova dva poslednja predmeta utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i prava na imovinu. Naložio je našoj državi da isplati podnosiocima iznose dosuđene domaćom presudom, plus utvrđene troškove izvršnog postupka, umanjene za novac koji im je možda već isplaćen po ovom osnovu. Takođe, podnosiocima predstavke iz ova dva predmeta dosuđeno je po 2.000 evra na ime naknade nematerijalne štete – objašnjavaju u Pravobranilaštvu.

Trenutno se pred Sudom u Strazburu nalazi u radu oko 1.100 predmeta izjavljenih protiv Srbije. Najveći broj se odnosi na pritužbe povodom nerazumno dugog trajanja sudskih i postupaka pred upravnim organima, zatim zbog neizvršenja domaćih sudskih odluka protiv preduzeća sa većinskim društvenim kapitalom, kao i predmeta u vezi sa tzv. “starom deviznom štednjom”.

Sud je lane doneo 17 presuda u odnosu na Srbiju (od kojih je u samo jednoj utvrđeno da nije bilo kršenja prava). I u ovoj godini je do sada doneto 17 presuda.

Naša zemlja je, inače, početkom godine bila na devetom mestu po broju predstavki koje su protiv nje podnete, a sada je na 12. Nalazi se iza Ukrajine, Rusije, Turske, Italije, Mađarske, Rumunije, Gruzije, Poljske, Slovenije, Azerbejdžana i Moldavije. Ovaj pad u Pravobranilaštvu objašnjavaju promenom pravila:

– Zbog velikog priliva predmeta u Evropski sud, doneta je odluka o izmeni Pravila 47 Poslovnika Suda. Ona je stupila na snagu 1. januara 2014. godine i podrazumeva strože uslove za podnošenje predstavki. Cilj izmena je poboljšanje efikasnosti Suda i ubrzanje ispitivanja predstavki. Predstavke koje nisu podnete u skladu sa Pravilom 47 se odbacuju.

To znači da najveći broj njih u samom startu završi u košu, a da nikada ne bude dostavljen našoj državi na odgovor.

Na ime materijalne i nematerijalne štete, Srbija je do sada po presudama iz Strazbura isplatila oko 630 miliona dinara.

Izvor. novosti.rs

Dragi čitaoci portala Vasadvokat.com, mi ne kupujemo posete, odnosno imamo samo vas. Ako vam se dopao ovaj članak, molim da ga podelite preko vaših društvenih mreža. Hvala! ???? Vaš Advokat