Postupci deobe imovine

Postupci deobe imovine (bračne tekovine i svake druge imovine koja ima status zejedničke) ili stvari spadaju takodje u delokrug rada Vašeg advokata, Vaš advokat Vam omogućuje da beplatnim pravno savetom da saznate najpre vaše mogućnosti u ovoj oblasti a potom i da evenutalno ostvarite sva vaša prava.u postupcima deobe imovine jako je važno najpre procena