Dejstvo neoverenog ugovora o prometu nepokretnosti

nekretninaUgovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u pisemnoj formi, a potpisi ugovarača overavaju se od strane suda.

Ugovori koji nisu zaključeni na ovaj način ne proizvode pravno dejstvo, medjutim obzirom da je zbog velikog broja ovakvih ugovora koji po slovu zakona faktički ne bi trebali da proizvode pravno dejstvo, potrebe prakse su primorale zakonodavca za donošenjem odredbe da sud možete da prizna dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti koji je zaključen u pismenom obliku , na kojima potpisi ugovarača nisu overeni u sudu pod uslovom da je ugovor ispinjen u celini ili pretežnom delu. Potrebno je u konkretnom slučaju podneti sudu odgovarajuću tužbu.