Fiktivni ugovori

 

Fiktivni ugovor je prividni ugovor koji ne može da proizvodi pravna dejstva. Prividan (simulirani ili fiktivan) je onaj ugovor koji nije zaključen kao saglasnost volja ugovornih strana, nego je nastao kao saglasnost volje ugovornih strana da se samo stvori privid (fikcija) o zaključenju ugovora. Fiktivne pravne poslove treba razlikovati od pravnog posla koji se smatra zakonit, a nije, kod kojeg stranke nisu znale niti prema okolnostima slučaja mogle znati da su zaključile nevažeći pravni posao, što znači da su bile savesne.

fiktivni ugovor

Fiktivni ugovori u teoriji

Prividan ugovor nema dejstva među ugovornim stranama. Ali, ako prividan ugovor pokriva neki drugi ugovor, taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost. Prividnost ugovora ne može se isticati prema trećem savesnom licu. Zapravo, postoji jedan ugovor koji stranke hoće i prividni ugovor koji ga prikriva, a koji ugovarači ne žele. Postoji neograničena mogućnost pozivanja, ne samo ugovornih strana, već i trećih lica na ništavost prividno zaključenog ugovora, odnosno isključeno je zahtevati poništenje prividnog ugovora koji je van zakona nepostojeći. Zahtev usmeren na poništenje ugovora ograničen je rokovima i postoji u korist nevinog ugovarača samo kod rušljivih ugovora koji su imali određene nedostatake u vreme svog nastanka.

Prividan ugovor nije onaj ugovor koji ugovorne stranke, samoga po sebi, eventualno ne bi zaključile (npr. neka osoba besplatno ustupi drugoj određenu imovinsku vrednost putem ugovora o poklonu), ali to učine radi postizanja određenog imovinskog ili drugog dopuštenog cilja (sticanje prava na razne novčane dodatke, oslobođenje od poreza i drugo).

Vrste fiktivnih ugovora

 

Potpisivanje ugovora

Fiktivni ugovor može biti bilo koji ugovor:

  • Ugovor o kupoprodaji
  • Ugovor o poklonu
  • Ugovor o osiguranju
  • Ugovor o zakupu
  • Ugovor o radu
  • Ugovor doživotnom izdržavanju
  • Ugovor o delu

kao i mnoge druge vrste ugovora, najčešći su kupoprodajni fiktivni ugovori.

 

Zloupotreba fiktivnog ugovora u praksi

Fiktivni ugovori se često zloupotrebljavaju u praksi, i to kroz sve vrste ugovora. Njihova ništavnost im pruža prednost te ih stoga ljudi skloni malverzacijama često i koriste.

Zloupotreba kod kupoprodajnih ugovora

U Srbiji je u poslednje vreme, veoma česta primena fiktivnih ugovora. Ugovorne strane koriste ove ugovore kako bi dovele u zabludu treće lice. Međutim, česti su slučajevi gde jedna ugovorna strana sklapa fiktivni ugovor sa drugom ugovornom stranom sa ciljem da drugu ugovornu stranu prevari. Na primer: Kod nas možemo videti da vlasnik stana proda taj stan ne jednom licu, već sklopi nekoliko fiktivnih ugovora sa različitim strankama i time izvrši malverzaciju, i na osnovu fiktivnog kupoprodajnog ugovora, koji je nepostojeći i nevažeći, on proda taj isti stan više puta, različitim strankama (kupcima). Kada ti kupci shvate da su bili prevareni, nemaju osnov za žalbu, jer su potpisali ugovor koji nije overen u sudu i samim tim je ništavan.

Zloupotreba kod izbegavanja poreza

Primena prividnih ugovora se koristi i u prodaji kao rezultat nastojanja ugovornih strana da izbegnu obavezu plaćanja poreza na promet nekretnina ili da se izigra pravo preče kupovine. Tako ugovorne strane u pismeno zaključenom ugovoru navode jednu cenu, dok je njihov usmeno postignut dogovor usmeren na plaćanje druge, više cene. Kod potpisivanja ugovora o radu između poslodavca iradnika, zbog izbegavanja poreza na dohodak, dešava se, da se u ugovoru navede dohodak koji je najmanji mogući po zakonu, a radnik od poslodavca dobija još novca „na ruke“.

Zloupotreba kod ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o poklonu

Najčešće poteškoće u praksi sudova u Srbiji nastaju prilikom kvalifikacije prividnih ugovora o doživotnom izdržavanju ili ugovora o poklonu. Kad stranke zaključenjem prividnog ugovora o doživotnom izdržavanju hoće da prikriju Ugovor o poklonu, tada je potrebno prilikom tumačenja predmetnog ugovora ispitati i nameru stranaka, a ne oslanjati se samo na doslovno značenje upotrebljenih izraza. Ukoliko je volja ugovornih stranaka bila usmerena na zaključenje ugovora o poklonu, a ne ugovora o doživotnom izdržavanju, onda ugovor o doživotnom izdržavanju nije ništav, nego važi kao ugovor o poklonu. Međutim, to ne znači da će svaki overeni ugovor o doživotnom izdržavanju u svim slučajevima biti preveden kao ugovor o poklonu.

fiktivni ugovoriOdgovornosti i sankcije

Vrste odgovornosti koje mogu proisteći kao posledica potpisivanja ovih ugovora kao i sankcije koje ih prate. Potpisivanje fiktivnih ugovora može da izazove krivičnu odgovornost, kao i privredni prestup. Ukoliko se potpiše ugovor na osnovu kojeg se prodaje neka stvar koja nije u sopstvenom vlasništvu, može se odgovarati krivično. Ukoliko direktor nekog preduzeća sklopi fiktivni ugovor, može napraviti i privredni prestup. Sankcije koje prate potpisivanje fiktivnih ugovora mogu biti kazna zatvora, ukoliko se napravi krivični prestup, ili novčana kazna ukoliko se napraviprivredni prestup.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: