Katastarska legalizacija objekata

Katastarska legalizacija

advokat legalizacijaZakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgradjenim bez gradjevinske dozvole reguliše pitanje upisa u katastru nepokretnosti objekta izgradjenih bez gradjevinske dozvole, odnosno onih koji se koriste bez upotrebne dozvole.

Ovim zakonom je omogućen upis objekta izgradjenog bez gradjevinske dozvole stim što takav objekat samim upisom u katastar ne postaje legalizovan, već se upisuje vlasništvo nad objektom(do trenutka upisa je imalac objekta bio drzalac, a ne vlasnik) .

Vlasnik upisanog(nelegalizovanog) objekta ne može ugovorom da otudjuje objekat bez saglasnosti lokalne samouprave na čijoj teritoriji je objekat izgradjen, odnosno bez potvrde da je plaćena naknada za uredjenje gradjevinskog zemljista.

Ukoliko je objekat izgradjen na tudjem zemljistu i u tom slucaju će vlasnik nelegalnog objekta moci da takav objekat upise u katastru nepokretnosti(bez ulaženja u to da je on ili neko drugi vlasnik zemljišta).

Vlasnik zemljista i vlasnik objekta mogu ugovoriti da vlasnik objketa kupi zemljište koje je u redovnoj upotrebi objekta , ukolko se oni ne dogovore, ili ukolko spor ne reše sudskim putem (gde će sud utvrditi prava i obaveze) zaključno sa 16.martom 2015 godine u tom slučaju će vlasnik objekta o svom trošku utvrditi površinu zemljišta za redovnu upotrebu objekta i u odnosu na tu površinu isplatiti vlasnika zemljišta po tržisnoj ceni tog zemljišta.